МЕНЮ
Your Cart

Защита на лични данни

С нарастващото потребление в интернет се налага гарантирането на сигурността на личните данни на потребителите, с които те се идентифицират за различни видове онлайн услуги. Екипът на www.shimodadesigns.bg изисква лични данни от клиентите, за да се регистрират, да направят своята поръчка и за да получат заявените продукти на посочения от тях адрес, при условията на качествено обслужване.

С приемането на настоящите общи условия, клиентът дава своето изрично съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от www.shimodadesigns.bg и/или упълномощени трети лица. Това съгласие се разпростира включително, но не само и върху дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока

Ние съзнаваме, че предоставянето на лични данни и гарантирането на тяхната сигурност будят тревога в клиентите. Затова ви уверяваме, че в процеса на работа се отнасяме с необходимата прецизност и отговорност, по отношение на запазване сигурността на предоставената информация включително вашите лични данни. Ще използваме информацията, която събираме за вас законно и в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Имате възможност, ако желаете да откажете да получавате маркетингови съобщения от нас.

Други

Клиентът носи отговорност да проверява условията за използване на онлайн магазина, както и представената информация за цени, наличности и т.н, за да бъде своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. Във всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на www.shimodadesigns.bg преди извършването й поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено от клиента, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. www.shimodadesigns.bg не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящия онлайн магазин. Следването на такива препратки и използването на свързани сайтове се извършва от ползватели на настоящия онлайн магазин, изцяло на собствен риск и отговорност.

  • www.shimodadesigns.bg не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни. Поръчка, дори и ако е потвърдена от www.shimodadesigns.bg, може да не бъде изпълнена ако посоченият адрес е неточен, непълен, или не са създадени условия от клиента за получаването и.

Задължение на клиента е да опазва конфиденциалността на предоставените му от www.shimodadesigns.bg потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка, ще бъде считана от страна на www.shimodadesigns.bg за редовна, ако при направата й са използвани валидни потребителско име и парола, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено от него лице.

При закупуване на стоки чрез онлайн магазина, за ползване на отстъпки и други специални промоции могат да се използват само издаваните от www.shimodadesigns.bg ваучери за подаръци и талони.

Клиентът може да се съгласи на посочения от него, за целите на регистрацията в онлайн магазина, електронен адрес, да получава електронни съобщения, съдържащи рекламни брошури, информация за промоции, игри, томболи и др. като маркира "Абонамент за бюлетин". Съгласието по предходното изречение може да бъде оттеглено по-всяко време, чрез избор на опцията "НЕ" в раздел "Абонамент за бюлетин", достъпно от профила на клиента. За некоректни ползватели ще бъде блокиран достъпът до онлайн магазина. Акаунтите на клиенти, които нарушат условията за ползване на онлайн магазина, както и акаунти на клиенти, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд.

  1. www.shimodadesigns.bg е под административен контрол и оперативно управление на ВИП  Дидживижън ООД с ЕИК: 202419294, адрес на управление: гр. София, ул. Васил Кънчев 26. Навсякъде, където в този документ се изполва www.shimodadesigns.bg, всички произтичащи права и задължения според закона възникват за и от името на ВИП  Дидживижън ООД.

Запознайте се с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ТУК